About Thai Yokorei

ประเภทธุรกิจ
• ให้บริการห้องเย็นสำหรับสินค้า
แช่เย็นหรือแช่แข็ง
• ให้บริการแช่แข็ง, แบ่งบรรจุ
และขนส่งสินค้า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ชั้นที่ 18 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย     

 
 
 
 
 
What's New
Date: 2017-06-15
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของสาขาวังน้อยและสาขาวังน้อย2 ไทยโยโกเร สาขาวังน้อยและวังน้อย2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังนี้ ...
Date: 2015-08-07
ประกาศเรื่องการเปิดใช้งานสาขาบางปะกง2
เริ่มดำเนินการสาขาบางปะกง2 ด้วยสาขาบางปะกง2 เป็นอาคาร4ชั้น ความจุ 23,000 เมตริกตัน มี 3 ช่วงอุณหภูมิ คือ...
Date: 2014-03-07
ประกาศเรื่องสาขาบางปะกง2
จังหวัดฉะเชิงเืทรามีระยะทางใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังและใกล้กับกรุงเทพฯ ทำให้ความต้องการในด้านบริการจัดเก็บสินค้ายิ่งมีมากขึ้นและมากขึ้น...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัทไทยโยโกเร...

เก็บสินค้าอันมีค่าของลูกค้าที่ระดับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมที่สุด
งานของเรา คือ การส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยยังคงสภาพเดิมเหมือน
เมื่อครั้งที่รับสินค้า เข้ามาทุกประการ ข้อกำหนดง่าย ๆ แต่การทำให้ได้
ตามนั้นกลับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เราดูแลอยู่
เป็นสินค้าประเภทอาหาร ประเภทอาหารซึ่งลูกค้าต้องการให้คงความ
สดใหม่และมีการควบคุมคุณภาพซึ่งเรา ก็สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้โดยใช้วิธีการเก็บรักษาอาหารที่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท โยโคฮามะ เรโท จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น

การแยกประเภท การจัดเก็บและการขนส่งสินค้าเข้าสู่ห้องเย็นมีความถูกต้อง
รวดเร็ว และทั่วถึงสินค้าที่จัดส่งถึงเราจะได้รับการคัดแยกประเภทตามความ
ต้องการของผู้รับสินค้าในทันทีรายละเอียดต่าง ๆ จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ
ควบคุมสต๊อกและรายงานไปยังผู้รับสินค้าตามเวลา ที่เหมาะสม


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ดาวน์โหลดแผนที่

ที่อยู่
ชั้น 18 อาคาร สินธรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330 โทร.02-651-4515, 02-651-4519 แฟกซ์.02-651-4517

  Cold Storage

ห้องแช่แข็ง
อุณหภูมิ : -20 ~ -25 องศาเซลเซียส
สำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง
ห้องแช่เย็น
อุณหภูมิ : -5 ~ +10 องศาเซลเซียส
สำหรับเก็บอาหารที่เป็นผลไม้, ผัก
ห้องขนาดกลาง
อุณหภูมิ : +10 ~ +25 องศาเซลเซียส
สำหรับเก็บอาหารที่เป็นผงแป้ง


ห้องแช่แข็ง (โรงงานสาขาวังน้อย2)
เครื่องแช่แข็งแบบสัมผัส
(-30 ~ -45องศาเซลเซียส )
เครื่องแช่แข็งแบบเป่าลม
(-30 ~ -45องศาเซลเซียส )